Hızlı Erişim

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

Staj İşlemleri

 STAJ YÖNERGESİ VE STAJ EVRAKLARININ İŞLEYİŞİ

Öğrencilerimizin staj evraklarını staj yerlerine onaylatarak hazırlayıp en geç 03.07.2020 tarihinden önce Yüksekokulumuzda olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Staj evraklarını vaktinde teslim etmeyenler veya yanlış evrak düzenleyenler staj yapamayacaklardır. Staj evraklarının hazırlanması sırasında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

 Staj yapan öğrenciler Staj Dosyası, ödev veya proje hazırlayan öğrenciler ise Ödev/Proje Dosyası hazırlamak zorundadırlar.

Staj Dosyası İndir
Ödev / Proje Dosyası İndir

 

Covid19 Nedeniyle Staj Taahütnamesi
İndir

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı sonunda stajını yapmak isteyen öğrencilerimiz yasal sorumluluğu kabul ve taahhüt etmeleri şartıyla stajlarını mevcut mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen staj tarihleri ve staj kuralları çerçevesinde stajlarını yapabileceklerdir.

 

İş Yeri Staj Sözleşmesi : İndir

Bu evrak Yüksekokulumuzca zorunlu olmayıp, bazı staj yapılan Kurumlar tarafından istenmektedir. Öğrenci, Staj Yapılacak Kurum ve Yüksekokulumuz arasında imzalanan sözleşme metni niteliğindedir. İstenmesi halinde hazırlanması gerekmektedir.

 

Taahhütname : İndir

Taahhütnameler öğrenciler tarafından doldurulacak olup öğrencinin sağlık yardımı veya sigorta alıp almadığının beyanını belirtir. NOT: Ailede babanın ya da annenin sağlık güvencesi olanlar annem veya babam üzerinden sağlık yardımı almaktayım kısmını doldurmaları gerekmektedir.

 

Zorunlu Staj Formu : İndir

İki nüsha olarak hazırlanacak bu evrak staj yapılacak işyeri veya kurumda, İşveren veya Yetkili tarafından; ilgili alanı mühürlenerek ve imzalatılarak Yüksekokul Öğrenci İşlerine teslim edilmek zorundadır.

 

SB 1 Formu : İndir

Bu form öğrenci tarafından doldurulup imzalanacak olup SB 2 Formu ve Zorunlu Staj Formuyla birlikte öğrenci işlerine teslim edilecektir.

 

SB 2 Formu : İndir

Bu form öğrenci tarafından doldurularak staj yapılacak işyeri veya kuruma imzalatılarak ve onaylatılarak, Zorunlu Staj Formları ve SB 1 Formu ile birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilecek.

 

SB 3 Formu : İndir

İlgili form öğrenci tarafından doldurularak Yüksekokul stajdan sorumlu Müdür Yardımcısına imzalatılarak, staj yapılacak işyeri veya kuruma teslim edilecek ve o kurumda kalacaktır. Herhangi bir işlem yapılmayacak olup sizin staja kabul edilmeniz için sunulan evraktır.

 

SB 4 Formu : İndir

Staj yapılacak işyeri veya kurum tarafından doldurulup onaylanacak olan bu evrak staja başladıktan 7 (Yedi) gün içerisinde Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine postalanacak. Eksiksiz olarak yapılmak zorundadır aksi takdirde stajınız iptal olur.

 

Staj İş ve Devam Takip Çizelgesi D2 Formu : İndir

Staj esnasında gün gün yapılan iş yazılarak, staj yapılacak işyeri veya kurum yetkilisi tarafından her günün sonunda imzalatılacak ardından staj bitiminde staj yapılacak işyeri veya kurum yetkilisine onaylatılarak staj sonunda Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.

 

Staj Devam Kontrol Çizelgesi : İndir

Staj yapılacak işyeri veya kurum tarafından gün gün staj yapılan işgünleri çizelgede işaretlenip doldurularak Staj yapılacak işyeri veya kurum yetkilileri tarafından imzalanacaktır ve staj sonunda Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.

 

SB 6 Formu : İndir

Bu form Staj yapılacak işyeri veya kuruma verilecek olup staj sonunda kurum tarafından değerlendirme yapılarak ve onaylanarak Yüksekokulumuza kapalı zarf içerisinde postalamaları gerekmektedir.

 

SB 8 Formu : İndir

Bu evrak öğrenci tarafından doldurularak staj bitiminde, Staj Defteri ve diğer evraklarla birlikte Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine verilecektir.

İşletmelerde Staj Gören Öğrencilere Yapılacak Devlet Katkısı Ek 1 Formu : İndir

Staj yapılan kurum ve öğrenci tarafından doldurulacak olup staj yapılan kurum yetkilisi tarafından onaylanacaktır. Bu formun ekine banka dekontu eklenerek staj bitiminde takip eden ayın ilk 3 (Üç) iş günü içerisinde Yüksekokulumuza teslim edilmesi gerekmektedir. Bu formu kamu kurumlarında staj yapan öğrenciler hazırlamayacaktır.

Staja Başlama Tarihleri

COVİD19 Corona virüsü nedeniyle bu yıl staj yapmak isteyen tüm öğrencilerimiz Bütünleme sınavları sonrasında 20 Temmuzda Staja başlayabileceklerdir. Bunun haricindeki tarihler uygun değildir. Stajınız 02 Eylül 2020 günü iş bitiminde sona erecektir. Hafta sonları ve resmi tatiller staja kesinlikle dahil edilmeyecektir. Staj sırasında 30 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arası kurban bayramı ve tüm hafta sonları resmi tatil olduğundan staj süreniz buna göre hesaplanmıştır. Ancak fazladan resmi tatiller olursa buna ek olarak staj günü resmi tatil günü sayısınca uzayacaktır. Bu nedenle staj tarihleri 20 Temmuz - 02 Eylül; olarak belirlenmiştir. Staj bitiminde ise staj defterlerinizi en geç 07 Eylül tarihine kadar Yüksekokulumuza ulaştırmak zorundasınız. Postadaki gecikmelerden Yüksekokulumuz sorumlu değildir. Geciken evraklar ve staj defterleri kesinlikle Staj Kuruluna konulmayacaktır ve geçersiz sayılacaktır. Staj sonrasında ise 07 Eylül 2020 - 11 Eylül 2020 tarihleri arasında Yüksekokulumuzda Staj sınavı olacaktır. Tüm staj yapmak isteyen öğrenciler bu kurallara göre stajlarını yapabileceklerdir.

 


Ekleme tarihi: 12-12-2018 09:48:42 Güncellenme tarihi: 05-06-2020 12:52:55