Hızlı Erişim

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

Personel İşleri İş Akış Şemaları
31. Maddeye Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri İndir
35. Maddeye Göre Görevlendirme Başvurusu İndir
39. Maddeye Göre Görevlendirme Başvurusu (Kısa Süreli Görevlendirmeler) İndir
39. Maddeye Göre Görevlendirme Başvurusu (Uzun Süreli Görevlendirmeler) İndir
40-a Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri İndir
40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri İndir
Açıktan Ataması Yapılan Personelin İşe Başlama İşlemleri İndir
Hastalık (Rapor) İzni Başvurusu İndir
İstifa Başvurusunun Yapılması İndir
Mazeret İzni Başvurusu İndir
Mazeret (Babalık) İzni Başvurusu İndir
Mazeret (Evlilik) İzni Başvurusu İndir
Mazeret (Ölüm) İzni Başvurusu İndir
Naklen Başka Kuruma Atanan Personelin Ayrılış İşlemleri İndir
Öğretim Elemanı (Öğr. Gör. - Arş. Gör. - Okutman ) Atama İşlemleri İndir
Öğretim Elemanı (Öğr. Gör. - Arş. Gör. - Okutman ) Yeniden Atama İşlemleri İndir
Personel Belgesi Talep Edilmesi İndir
Personelin Askerlik Hizmeti İçin Görevinden Ayrılması İndir
Yıllık İzin Kullanma Başvurusu İndir
Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Üyesi - Doç. Dr. - Prof. Dr.) Açıktan Atama İşleri İndir
Yurtdışında Yıllık İzin Kullanma Başvurusu İndir

Ekleme tarihi: 12-12-2018 07:26:02 Güncellenme tarihi: 03-01-2019 12:01:45