Hızlı Erişim

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölümler Sekreterliği İş Akış Şemaları
Bölümler Sekreterliği - 39. Maddeye Göre Görevlendirilme Talepleri (Kısa Süreli) İndir
Bölümler Sekreterliği - 39. Maddeye Göre Görevlendirilme Talepleri (Uzun Süreli) İndir
Bölümler Sekreterliği - Ders Muafiyet Başvuruları İndir
Bölümler Sekreterliği - Ders Vermek Üzere Öğretim Elemanı Görevlendirilme İşlemleri İndir
Bölümler Sekreterliği - Evrak Kayıt İşleri İndir
Bölümler Sekreterliği - Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Başvuruları (Öğr. Gör - Okutman - Arş. Gör.) İndir
Bölümler Sekreterliği - Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma Başvuruları (Yrd. Doç. Dr. - Doç. Dr. - Prof. Dr.) İndir
Bölümler Sekreterliği - Akademik Personel Dilekçelerine Cevap Verilmesi İşlemleri İndir
Bölümler Sekreterliği - Bilimsel Etkinlik Yazılarının Öğretim Elemanlarına Tebliğ Edilmesi İndir
Bölümler Sekreterliği - Bölüm Görüşü Sorulan Yazılara İlişkin İşlemler İndir
Bölümler Sekreterliği - Ders Vermek Üzere Yüksekokul Dışından Gelen Talep Yazılarına İlişkin İşlemler İndir
Bölümler Sekreterliği - Evrak Dosyalama İşlemleri İndir
Bölümler Sekreterliği - Öğrenci Dilekçelerine Cevap Verilmesi İşlemleri İndir
Bölümler Sekreterliği- Telafi Dersi Başvuruları İndir

Ekleme tarihi: 12-12-2018 08:06:50 Güncellenme tarihi: 03-01-2019 12:06:19