ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenci Formları
Not Bildirim Formları  
Not Bildirim Formu İndir
Not Düzeltme Formu İndir
İki Ders Sınavı Not Bildirim Formu İndir
Geçmiş Dönem Hataları İçin Ders ve Not Düzeltme Formu İndir
Ek Sınav Not Bildirim Formu İndir
Sınırsız Sınav Hakkı Kullanan Öğrenciler İçin Not Bildirim Formu İndir
   
Ders Kayıtlanma ve Değişiklik Formları  
Ders Alma Hata Düzeltme Formu İndir
   
İlişik Kesme ve Mezuniyet Formları  
Kendi İsteğiyle Kayıt Alma Formu İndir
Mezuniyet Formları İndir
   
Yeni Kayıt Olma Formları  
Beyana Esas Bilgi Formu İndir
Öğrenci Tanıtım ve Kayıt Formu İndir
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı Talep Formu İndir
Ders Muafiyet Talebi Formu İndir
   
Dilekçeler  
İki Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi İndir
Ek Sınav Hakkı Talep Dilekçesi İndir
Belge Talep Dilekçesi İndir
Harç İade Dilekçesi İndir
İşletmelerde Staj Gören Öğrencilere Yapılacak Devlet Katkısı Ek 1 Formu İndir
Yaz Okulundan Ders Alma Talep Dilekçesi İndir
Vize Sınavı Mazeret Talebi Dilekçesi İndir

Ekleme tarihi: 12-12-2018 09:53:52 Güncellenme tarihi: 22-11-2021 14:50:27