ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

23 Mayıs 2022 - Bağımlılıkla Mücadele Semineri

Yüksekokulumuzda öğrenim gören öğrencilere Ulubey Toplum Sağlığı Merkezi tarafından "bağımlılıkla mücadele" İle İlgili tütün, alkol ve madde bağımlılıkları ile sağlıklı yaşam modüllerinden oluşan başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tamamını bu konularda bilgilendirmeyi ve farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan  Eğitim ve Farkındalık Semineri verilmiştir. Seminere Yüksekokulumuz idari ve akademik personelimiz ile tüm öğrenciler katılım göstermiştir.

Bağimlılıkla Mücadele Eğitim Programı çerçevesinde düzenlenen eğitimde tütün, alkol ve madde bağımlılıklarının sebepleri ve önlenmesine ilişkin bilgilere ve bu konularda farkındalık oluşturacak detaylı verilere yer verilmiştir.


Eklenme Tarihi : 13-06-2022 09:35:23