ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

09 Haziran 2022 - Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Konulu Seminer

Yüksekokulumuzda görev yapan akademik ve idari personelimize Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 5-11 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası kapsamında "sıfır atık ve iklim değişikliği" konulu atık yönetimi ve sıfır atık ile iklim değişiklikleri ve kirlilikle mücadele konularında bilgi ve becerileri arttırmak, farkındalık oluşturmak ve önlem almak amacıyla Eğitim ve Farkındalık Semineri verilmiştir. Seminere Yüksekokulumuz idari ve akademik personelimiz katılım göstermiştir.

5-11 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası kapsamında düzenlenen eğitimde israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, geri dönüştürülmesi ve etkin toplama sisteminin kurulması ile iklim değişikliği, çevre, yenilenebilir enerji, kirlilik kaynakları ve nükleer enerji gibi konularda farkındalık oluşturacak ve önlem alınmasını amaçlayan detaylı bilgilere yer verilmiştir.


Eklenme Tarihi : 13-06-2022 10:12:20