ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenci İşleri
2547 Sayılı Kanunun 40-A ve 40-B Maddesi İle Ders Görevlendirmesi İndir
Öğrenci Belgesi - Transkript ve Ders İçeriği Başvurusu İndir
Ders Görevlendirmelerinin Yapılması İndir
Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi İndir
Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması İndir
Sınav Programlarının Hazırlanması İndir
Sınavlara İtiraz İşlemleri İndir
Yeni Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri İndir
Kimlik Kartı Çıkarma (Öğrenci) İndir
Kayıt Dondurma İşlemleri İndir
İlişik Kesme Başvurusu (Öğrenci) İndir
Yatay Geçiş Başvuruları (Gelecek Öğrenci İçin) İndir
Yatay Geçiş Başvuruları (Gidecek Öğrenci İçin) İndir
Yatay Geçiş İle Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Dosyalarının İstenmesi İndir
Kontenjan Belirleme İndir
Ders Telafisi İndir
Burs Başvuru İşlemleri İndir
Mazeret Sınavı Başvuruları İndir
Mezuniyet İki Ders Sınavları Başvurusu İndir
Ders Muafiyeti Başvuruları İndir
Mazeretli Ders Kaydı Yaptırma Başvurusu İndir
Mezuniyet Belgesi Başvurusu İndir
Mezuniyet Belgesi Başvurusu (Kayıp Nedeniyle) İndir
Ders Ekleme - Silme Başvurusu İndir
Diploma Bilgileri Formunun Hazırlanması İndir
%10'a Giren Öğrencilerin Tespit Edilmesi (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) İndir
Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma İndir
Öğrenci Disiplin Soruşturması İndir

Ekleme tarihi: 25-03-2021 11:29:13 Güncellenme tarihi: 25-03-2021 11:44:19