Hızlı Erişim

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

Medya ve İletişim Programı

Medya ve İletişim Programının amacı haber toplama ve yazma tekniklerine hâkim, basın etiği ve basın hukuku konusunda bilgi sahibi muhabir/gazeteci yetiştirmektir.

 Program Yeterlilikleri

  1. Basın hukuku konusunda bilgi sahibi olmak ve basın hukuk kaidelerine göre habercilik faaliyetini yerine getirmek
  2. Basın etiği kapsamında öğrenilen tarafsızlık, denge, gerçekçilik gibi objektifliğin temel ölçütlerine uygun habercilik yapabilmek.
  3. Haber toplama ve yazma konusunda uzmanlaşmak ve haberin nesnelliğini etkileyecek kişisel, toplumsal, ekonomik ve siyasi etkenlerden bağımsız davranabilmek.
  4. Gazetecilik mesleğinin haber yazma teknikleri ve sayfa tasarımı yapabilme gibi donanımlarına sahip olabilmek.
  5. İletişim kavramı ve iletişim süreci hakkında bilgi sahibi olabilmek
  6. İletişim Tarihi ve Türk Basın Tarihi gibi konularda bilgi sahibi olabilmek.
  7. Medya, siyaset ve ekonomi arasındaki bağlantıları kavrayabilmek
  8. Medyanın yapısal sorunlarını bilen ve bu yapısal sorunları eleştirel düşünce ile yorumlayarak etik değerler ölçüsünde hareket edebilmek.
  9. Medyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan mesleki etik değerlere sahip, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilen; alanıyla ilgili uluslararası yazışmaları yapabilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Blog: https://ulubeybasinyayin.blogspot.com.tr

Sayfa:www.facebook.com/ulubeybasinveyayincilik

 

Akademik Personel  
Öğr. Gör. Dr. Anıl Kaan UÇAR (Bölüm Başkanı) (Müd. Yrd.)  Dahili: 3822
Öğr. Gör. İlkay UĞUR  Dahili: 3812
Öğr. Gör. Merve SARIŞIN  Dahili: 3808
Öğr. Gör. Yasin DUVAN  Dahili: 3807

Ekleme tarihi: 12-12-2018 08:34:43 Güncellenme tarihi: 07-08-2020 21:07:52