ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

Tahakkuk - Satın Alma - Taşınır İşleri
Bütçe Hazırlık Çalışmaları İndir
Doğrudan Teminle Mal ve Malzeme Alımı İndir
Muayene Kabul Komisyonu Oluşturulması İndir
Emekli Kesenek İşlemlerinin Bildirilmesi İndir
Ek Ders (F1) Formlarının Hazırlanması İndir
Geçici Görev Yolluğu Hazırlama İşlemleri İndir
Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İndir
Sürekli Görev Yolluğu Hazırlama İndir
Sınav Jüri Ödemesi İşlemi İndir
Mal Bildirimi İşlemi İndir
Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma İndir
Taşınır Kayıt Hizmetleri Talep Karşılama İşlemleri İndir
Taşınır Yıl Sonu Sayım İşlemleri İndir

Ekleme tarihi: 25-03-2021 12:41:13 Güncellenme tarihi: 25-03-2021 13:01:49