ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

Evrak Kayıt ve Kurul İşleri
Yazı İşleri İndir
Kurul işleri İndir
Yüksekokul Yönetim Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi İndir
Yüksekokul Yönetim Kuruluna Doçent temsilci Üye Seçimi İndir
Posta İle Evrakların Gönderilmesi İndir
Posta Pulu Kullanım Raporunun Hazırlanması İndir

Ekleme tarihi: 25-03-2021 09:58:18