ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

Vizyon & Misyon

Öz Görüş (Vizyon);

Öğrenmeyi ve öğretmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş evrensel değerlere sahip yenilikçi bireyler yetiştiren bilim ve teknolojiyi toplumsal refaha dönüştüren bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

Öz Görev (Misyon);  

Çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel anlamda ülke kalkınmasına ve toplumsal gelişime katkıda bulunacak ulusal değerlere bağlı, yenilikçi, çalışkan, sorgulayıcı, sorumluluk sahibi, mesleki açıdan yeterli, empati yeteneği güçlü bireyler yetiştirmektir.


Ekleme tarihi: 12-12-2018 06:21:49 Güncellenme tarihi: 12-12-2018 06:22:37